DanCenters Trygghetsförsäkring

DanCenter önskar dig och dina medresenärer en riktigt härlig semester. Kom ihåg att du kan vara trygg på resan dygnet runt med en "DanCenter Trygghetsförsäkring". Den täcker hela tre områden för dig och din familj:

1) Avbokning

Du kan avboka semestern om du eller din familj/ledsagare blir sjuka, ända fram till avresan. Det finns ingen självrisk för denna försäkringen och den täcker dig även om du t ex blir uppsagd från arbetet eller vid skilsmässa, innan avresan.

2) Semesterkompensation

Blir du eller din familj/ledsagare sjuk under semestern och väljer att avbryta denna, får du återbetalt för de dagar du inte kunnat nyttja.

3) Trygghetspaket

- Läkarhjälp dygnet runt.
Under semestern har du tillgång till Goudas jourläkare dygnet runt, där kan du få råd och vägledning om den uppstådda sjukdomen, ordinerat medicin samt hjälp att söka läkare/sjukhus.

- 24/7 Krishjälp per telefon.
Blir du, din familj eller ledsagare utsatt för en traumatisk händelse under er vistelse i semesterbostaden, erbjuder Gouda Alarms kristeam, krishjälp via telefon.

- Hemtransport av bil. Sker det något där hemma, som kräver din, din familjs eller din ledsagares närvaro, t ex sjukhusvistelse eller dödsfall i den närmsta familjen, brand, översvämmning, inbrott i egen verksamhet eller din privatbostad, täcker Trygghetsförsäkringen rimliga och nödvändiga kostnader för din och en ledsagares hemresa.

Kostnad för DanCenters Trygghetsförsäkring

Priset för DanCenters Trygghetsförsäkring beror på priset på semesterbostaden.


Hyresbelopp: Pris per
stuga (SEK):
0 til 1.499,- 209
1.500 til 2.999,- 349
3.000 til 4.999,- 479
5.000 til 7.999,- 619
8.000 til 10.999,- 779
11.000 til 18.499,- 969
18.500 til 26.000,- 1.199
Over 26.000,- 3,4% av
hyresbeloppet
Hyresbelopp: 0 til 1.499,- 1.500 til 2.999,- 3.000 til 4.999,- 5.000 til 7.999,-
Pris per stuga
(SEK):
209 349 479 619
Hyresbelopp: 8.000 til 10.999,- 11.000 til 18.499,- 18.500 til 26.000,- Over  26.000,-
Pris pr. hus
(DKK):
779 969 1.199 3,4% av
hyresbeloppet

Läs försäkringsvillkoren här:

PDF version

Trevlig semester!