Första sidan


Cookies- och personuppgiftspolicy

Dancenter.dk och tillhörande undersidor använder cookies för att samla in upplysningar om användarna.


När det gäller meddelandet om om cookies kommer vi att inhämta samtycke till alla cookies som inte är tekniskt nödvändiga för att söka och beställa ett semesterhus på dancenter.dk. Det betyder att du som användare accepterar användningen av cookies enligt beskrivningen på denna sida och har möjlighet att blockera och avstå från att använda dessa cookies.


För att söka och beställa ett semesterhus via dancenter.dk måste du acceptera cookies.


När du klickar in på dancenter.dk accepterar du vår cookies- och personuppgiftspolicy, som beskrivs nedan.


Webbplatsen dancenter.dk tillhandahålls av:
DanCenter A/S
Lyngbyvej 20
2100 Copenhagen
Danmark
e-post: dancenter@dancenter.com


Vad är cookies?

När du besöker dancenter.dk eller en undersida till dancenter.dk tar du automatiskt emot cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dators hårddisk så att vi kan känna igen din dator vid nästa besök. Ingen personlig information är gömd i våra cookies. En cookie är inte ett program och den innehåller inte virus. Om du inte vill ta emot cookies kan du i avsnittet ” Hur tar man bort cookies” läsa mer om hur du, helt eller delvis, slipper ta emot cookies, eller hur du tar bort cookies som är lagrade på din hårddisk.

Obs! Om du helt väljer bort cookies kommer det att finnas en rad funktioner på webbplatsen som du inte kan utnyttja.


Hur länge finns cookies kvar?

Cookies har en viss livstid, därefter raderar de sig själva. De förnyas dock efter varje besök. En typisk livstid för våra cookies är mellan 2 timmar och 60 dagar, beroende på typ.


Hur tar man bort cookies?

Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering


Hur undviker man cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem helt eller delvis. Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering.


Vad använder DanCenter cookies till?

De cookies vi använder har olika syfte, exempelvis följande:


Användning av personuppgifter

I samband med beställning av katalog eller semesterhus samlar vi in följande information: Namn, adress, telefonnummer och ev. e-postadress. Tillsammans med upplysningarna om det beställda huset eller katalogen används dessa upplysningar till att ställa ut hyresbevis eller göra en katalogförsändelse.


Upplysningar som samlas in i samband med beställning av katalog eller semesterhus behålls i fem år.


Skydd av personuppgifter

Enligt persondataloven ska dina personuppgifter förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst, som är placerade i kontrollerade miljöer, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att säkerställa att våra användaruppgifter hanteras på ett försvarbart sätt och med fortsatt hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100-procentig säkerhet vid dataöverföringar via Internet. Det betyder att det kan finnas en risk för att obehöriga personer tilltvingar sig upplysningar när uppgifter skickas och förvaras elektroniskt. Du lämnar därför dina personuppgifter på eget ansvar.


Internets snabba utveckling betyder att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra våra aktuella riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om vi gör det ändrar vi naturligtvis datumet för "senast uppdaterad" längst ned på sidan. Vid väsentliga ändringar ger vi dig besked i form av ett synligt meddelande på dancenter.dk.


Enligt persondataloven har du rätt att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de upplysningar eller uppgifter som handlar om dig är oriktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att dessa korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan alltid motsätta dig att upplysningar om dig görs till föremål för behandling. Du kan också alltid ta tillbaka ditt samtycke. Du har möjlighet att invända mot behandlingen av upplysningar och uppgifter om dig. Din invändan lämnas in till Datatilsynet, jfr. persondataloven, § 58, st. 1.


Kontakt ang. personuppgifter

Om du vill ha tillgång till uppgifter som är registrerade hos DanCenter, vilka kan hänföras till dig, ska du vända dig till oss på något av följande sätt:

Via brev till DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø, Att. Jan Henriksen Via e-post till: marketing@dancenter.com.


Om felaktiga uppgifter har registrerats, eller om du har andra invändningar, kan du vända dig till samma ställe. Du har möjlighet att få veta vilken information som är registrerad om dig, och du kan invända mot en registrering i enlighet med reglerna i persondataloven.


DanCenter, augusti 2012