Fakturering till DanCenter (Västkustbokning/Stugsommar)

Som leverantör kan du fakturera DanCenter (Västkustbokningen/Stugsommar) elektroniskt.


Under en övergångsperiod kan ni också sända oss fakturor i pdf format via mail. Dessa skall också uppfylla referenskraven och ha en betalningsfrist på minst 14 dagar. Nedan finner du våra faktureringsupplysningar.


Kan ni redan sända elektroniska fakturor?


Om ni redan kan sända elektroniska fakturor, sänder ni bara på samma sätt till oss på vårt EAN-nummer.


EAN/GLN 5790002293597

Operatör: Sproom

Kan ni ännu inte sända elektroniska fakturor?


Det finns flera leverantörer, som erbjuder lösningar som gör det enkelt att komma igång med elektronisk fakturering. Vi samarbetar med och kan rekommendera Sproom. Därigenom kan ni fakturera både oss och alla era andra kunder.

Se mer på: www.sproom.net

Följande info skall finnas med på fakturor till DanCenter (Västkustbokningen/Stugsommar)


För att vi skall säkerställa snabb hantering och betalning inom rätt tid, är det nödvändigt att ni fyller i referensfältet namnet på en kontaktperson eller en avdelning. Fakturan kan anses som mottagen, först när samtliga upplysningar finns med. Observera - betalningsfristen skall vara minimum 14 dagar.


Västkustbokningen/Stugsommar

Box 11426

404 29 Göteborg

Sverige

EAN/GLN 5790002293597

Operatør: Sproom

Faktura-email invoice-vkb@dancenter.com