Nyckelutlämning

När ni får bekräftelsen på bokningen av ert semesterhus, så mottar ni samtidigt adressen på huset samt information om var ni skall hämta nyckeln. Oftast är nyckeln vid huset eller vid en adress i närheten av huset. I de fall där nyckeln utlämnas av ägaren eller dennes ombud så skall ni uppvisa hyresbeviset för att få nyckeln. Vid många hus är kostnaden för el, värme och vatten inkluderad i hyresbeloppet. I de fall där kostnaden för detta tillkommer, så brukar ägaren eller dennes ombud lämna ut ett elkuvert där mätarställningen på huset antecknas vid ankomst och avresa.

Deposition

I samband med att ni mottar nyckeln, så skall ni samtidigt betala en deposition. Denna garanterar lokalkontoret/ägaren/ombudet att nyckeln återlämnas vid avresa och att huset lämnas i samma skick som ni mottog det. Storleken på depositionen framkommer oftast i beskrivningen av repektive hus.

Ankomst till huset

Ni kan inte förvänta er att huset är fullt uppvärmt vid er ankomst.

Avläsning av mätare

När ni flyttar in i ert semesterhus så skall ni direkt läsa av samtliga mätare och anteckna mätarställningen på ert strömkuvert. Det kan vara mätare för el, värme, vatten och telefon. Ni skall lägga märke till att elmätaren är utan decimaler och att den skall avläsas som hela kWh. Elmätaren sitter ofta på husets yttervägg.

Håll ögonen på förbrukningen

Om ni vill ha ett ungefärligt pris på hur mycket den totala strömkostnaden kommer att bli under er semestervistelse, så är det en god idé att läsa av mätaren efter de första 24 timmarna. Därefter multiplicerar ni priset med kostnaden per kWh och antal semesterdagar, så får ni en ungefärlig kostnad. Vill ni gärna få ned elkostnaden, så är det effektivaste att hålla nere på användningen av golvvärme, bastu, bubbelpool och solarium, samt att alltid täcka poolen med poolskyddet då den inte används. Men glöm samtidigt inte bort att ni är på semester.

Besök av en pool- & bubbelpool-tekniker

Om ni har hyrt ett pool- eller bubbelpoolhus, så får ni eventuellt besök av ägaren av huset eller dennes ombud under er vistelse. Återkommande genomförs en kontroll av poolens tekniska apparatur samt vattenkvalitén. Om denna kontroll av praktiska skäl inte kan genomföras i samband med bytet av gäster, så kan besöket alltså komma att ske under er vistelse i bostaden. Kontrollen genomförs för att försäkra er om att ni får optimala möjligheter att utnyttja huset pool och/eller bubbelpool. Var vänliga att respektera de badregler som finns i huset.

Reklamationer

Eventuella reklamationer skall omgående meddelas DanCenters lokalkontor .Låt inte er semesterglädje grumlas över småfel eller små brister. DanCenters lokalkontor kommer omgående att informera husets ägare om er reklamation, så att avhjälpning kan ske direkt. Om ni inte kan få kontakt med det lokala kontoret så kan också felanmälan göras till DanCenters kundserviceavdelning: +45 70 13 00 00

Sopor

Tömning av soporna är väldigt varierande i omfattning beroende på var just er semesterbostad ligger. Soporna tömmes dock aldrig på bytesdagen och därför är det säkerligen så att tunnan vid ankomst till er semesterbostad är helt eller delvis full. I många fall skall ni själva källsortera och placera avfallet i därför avsedda behållare, antingen i eller vid huset eller i närmaste större ort.

Slutstädning

När ni lämnar er stuga skall det vara ordentligt städat. I vissa av husen är slutstädningen inkluderad i priset eller så kan detta köpas extra direkt av ägaren eller dennes ombud. För att få vetskap om just den stuga som ni kommer att bo i - läs under "Extra tillägg", där anges specifikt vad som gäller för respektive stuga.