Nyckelutlämning

När ni får bekräftelsen på bokningen av ert semesterhus, får ni samtidigt adressen på huset samt information om vart ni skall hämta nyckeln. Oftast är nyckeln vid huset eller vid en adress i närheten av huset. I de fall där nyckeln utlämnas av ägaren eller dennes ombud, skall ni uppvisa hyresbeviset för att få nyckeln. Vid många hus är kostnaden för el, värme och vatten inkluderad i hyresbeloppet. I de fall där kostnaden för detta tillkommer, brukar ägaren eller dennes ombud lämna ut ett elkuvert där mätarställningen på huset antecknas, både vid ankomst och avresa.

Deposition

I samband med att ni hämtar nyckeln, skall ni även betala en deposition. Denna garanterar lokalkontoret/ägaren/ombudet att nyckeln återlämnas vid avresa och att huset lämnas i samma skick som ni mottog det. Storleken på depositionen framkommer oftast i beskrivningen av repektive hus.

Ankomst till huset

Ni kan inte förvänta er att huset är fullt uppvärmt vid er ankomst.

Avläsning av mätare

När ni flyttar in i ert semesterhus skall ni direkt läsa av samtliga mätare och anteckna mätarställningen på ert elkuvert. Det kan vara mätare för el, värme, vatten och telefon. Ni skall lägga märke till att elmätaren är utan decimaler och att den skall avläsas som hela kWh. Elmätaren sitter ofta på husets yttervägg.

Håll ögonen på förbrukningen

Om ni vill ha ett ungefärligt pris på hur mycket den totala elkostnaden kommer att bli under er semestervistelse, är det en god idé att läsa av mätaren efter de första 24 timmarna. Därefter multiplicerar ni priset med kostnaden per kWh och antal semesterdagar, så får ni en ungefärlig kostnad. Vill ni sänka era elkostnaden, är det effektivaste sättet att minska användningen av golvvärme, bastu, bubbelpool mm.

Reklamationer

Eventuella reklamationer skall omgående meddelas ägaren eller dennes kontaktperson så att avhjälpning kan ske direkt. Kontaktpersonen står på ert hyresbevis och/eller i stugan. Skulle ni inte lyckas få tag på kontaktpersonen/ägaren kontaktar ni DanCenter i Köpenhamn.

Sopor

Tömning av soporna är väldigt varierande i omfattning beroende på var just er semesterbostad ligger. Soporna töms dock aldrig på bytesdagen och därför är det säkerligen så att soptunnan vid ankomst till er semesterbostad är helt eller delvis full. I många fall skall ni själva källsortera och placera avfallet i därtill avsedda behållare, antingen i eller vid huset eller i närmaste större ort.